Girl_jacket

ร้านค้า:ID 1001

รหัสสินค้า: PR00937

ยี่ห้อ: PLUS PLANT

รายละเอียดสินค้า: พลัส แพลนท์ ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินและธาตุอาหารพืช(ทางใบ)

วิธีใช้:

ขนาดสินค้า: 12กล่องๆละ10ซองๆละ1,000มก

ส่วนประกอบ:

จำนวนสั่งขั้นต่ำ: ชุด