Girl_jacket

ร้านค้า:ID 1001

รหัสสินค้า: PR00936

ยี่ห้อ: PLUS PLANT

รายละเอียดสินค้า: พลัส แพลนท์ ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินและธาตุอาหารพืช(ทางใบ)

วิธีใช้:

ขนาดสินค้า: 2กล่องๆละ10ซองๆละ 1,000มก.

ส่วนประกอบ:

จำนวนสั่งขั้นต่ำ: กล่อง